Bestill høstutgaven her

Viktor Kossakovsky

En språklig stum skildring

Viktor Kossakovsky: Gunda

GUNDA: En film på grisens egne premisser.