Bestill høstutgaven her

Vietnam

Wallraff: «Assange er blitt en syndebukk»

Assange: «Det er ubegripelig at en undergraving av rettssikkerheten i et slikt omfang kan finne sted i et demokrati som Sverige», sier Günter Wallraff i samtale med NY TID om Julian Assange-saken. Og legger til: «Dødsdommen er så godt som avsagt.»

Før tredje verdenskrig

: Rapport fra Hanoi. Bøker om Vietnam.

Kvalmen

ORIENTERING 6.12.1969:

Palme øker Vietnam-støtten – økonomiske US-represalier?

ORIENTERING 11.10.1969: Etter at Sverige har bestemt seg for å gi omfattende økonomisk støtte til oppbyggingen av Nord-Vietnam, starter de amerikanske straffetiltak en ny runde.

Tilbakeblikk på verdens største hippiefest

Barak Goodman: Woodstock

WOODSTOCK: Det amerikanske fjernsynsselskapet PBS har produsert en ny dokumentar om en av nøkkelhendelsene i moderne amerikansk historie.

Brenn stolt

ORIENTERING 31. mai 1969: Hva med napalm til Vietnam?

Ordet som dreper

MUNNKURV: Maktovergrep, angrepskrig og massemord blir i dag utført uten at noen løfter en finger, siden all kritikk avfeies som «konspirasjonsteori».

Vietnam-veka frå 14.–20. oktober: Stort program 50 steder kringom i landet

: ORIENTERING OKTOBER 1968: Vi må ikkje gløyma Vietnam, og vi har ikkje gløymt Vietnam. Difor arrangerer Solidaritetskomiteen ei stor Vietnamveke med møte, demonstrasjonar, utdeling og sal av materiell over heile landet i veka som kjem. Vietnam er ikkje så moderne på visse hald nett no, og difor er det så viktig å minna om den kampen det vietnamesiske folket fører.

Det liberale dilemma

: ORIENTERING OKTOBER 1968: Hans Skjervheims nye bok Det liberale dilemma og andre essays fortjener av nærliggende politiske grunner en viss utbredelse. Enkelte vil ta imot den med skjellsord, akkompagnere den med talekor, og gravlegge den med en lignelse eller en politisk sketsj. Andre vil erklære den for velkjent, stemple den som tilbakelagt, passé og således bekrefte dens kritikk. Noen vil mene at den nettopp derfor er en meget nyttig bok, skriver Øyvind Østerud  blant annet i sin omtale.

Hvem er Ho Chi Minh?

: Orientering 24.2.1968

Godt år for Vietnam

: ...

Den falske freden

: Hva betyr de farer eller ofre en enkelt mann eller et enkelt folk må gjennom, når hele menneskehetens skjebne står på spill?