Stikkord: vi

Uten fellesskap, intet håp
[We]

Gjennom å studere håpets funksjonsmåter og håpløshetens irrganger viser Ronald Aronson oss hva det å forandre verden innebærer.