Bestill høstutgaven her

Vi mennesker

Ut i naturen

Fredrik Barth: Vi mennesker

: En sosialantropolog oppsummerer sitt virke på en interessant og overraskende lettfattelig måte.