Stikkord: Vesten

Det muslimske brorskap og Vesten
(The Muslim Brotherhood and the West)

I sin siste bok hevder Martyn Frampton at Det muslimske brorskap er en motsigelsesfylt organisasjon, men motsigelsene er også en del av suksessen den opplever.

Vesten, resten og den helt store testen
(Le monde au défi)

Uttrykket «det internasjonale samfunnet» må redefineres. I dag er det bare en frase politikerne benytter når de vil slippe å ta ansvar.