Stikkord: Vesten

Vesten, resten og den helt store testen
[Le monde au défi]

Uttrykket «det internasjonale samfunnet» må redefineres. I dag er det bare en frase politikerne benytter når de vil slippe å ta ansvar.