Bestill høstutgaven her

Verso Books

Alice in Warland

Patrick Cockburn: The Age of Jihad. Islamic State and The Great War in the Middle East

: Vesten har trodd på mirakler i Midtøsten, hevder stjernejournalisten Patrick Cockburn. 

Grenser med grenseløs vold

Recce Jones: Violent Borders Refugees and the Right to Move

: Staten har alltid prøvd å hindre folk å bevege seg fritt og ubundet. Men er ikke mennesket egentlig nomadisk i sitt vesen?

Hverdagens utopier

Frederick Jameson: An american utopia

: Politisk motstand finnes i eksisterende institusjoner og i hverdagen, mener Frederick Jameson.