Bestill sommerutgaven her

Verso Books

Når offentlig velferd blir avhengig av veldedighet

OMSORG:
Emma Dowling: The Care Crisis. What Caused It and How Can We End It?

: Storbritannia er i økende grad avhengig av de frivilliges innsats for å gi borgerne et minimum av omsorg mens offentlige tjenester lider under budsjettkutt og kriser.

Russland uten Putin

RUSSLAND:
Tony Wood: Russia Without Putin: Money, Power and the Myths of the Cold War

En dag vil Putin forlate Kreml – men det vil ikke endre noe som helst, skriver Tony Wood i sin bok om makt og kontinuitet i dagens Russland, der han går til angrep på flere velkjente myter.

Verdige og uverdige liv

LIKHET:
Judith Butler: The Force of Nonviolence

I The Force of Nonviolence skriver Judith Butler at systematisk diskriminering er hovedårsaken til all vold.

Sammen er vi mindre alene


George Monbiot: Out of the Wreckage

Nyliberalismens konkurranseprinsipp går imot vår natur; det er samarbeid som er unikt ved vår art – og samarbeid som kan redde oss.

Vil dempe drivhuseffekten ved å manipulere atmosfæren med syntetiske utslipp


Geoff Mann og Joel Wainwright: Climate Leviathan. A Political Theory of Our Planetary Future

Når klimaet blir hovedfokus for politikk på tvers av landegrensene, er det ikke nødvendigvis gode nyheter. Clima Leviathan prøver å gi en politisk prognose for klimakrisen.

Rasisme og klassekamp


David Roediger: Class, Race, and Marxism

Kun en radikal avskaffelse av de strukturelle betingelsene for ekskludering av arbeidere – svarte som hvite – vil kunne bremse den pågående sosiale ekskluderingsprosessen i USA, hevder historikeren David Roediger i ny bok.

Kjærlighet til monsteret


Peter Frase: Four Futures: Life After Capitalism

«Vi har ikke annet valg enn å elske det monsteret vi selv har skapt,» sier social-science-fiction-forfatter Peter Frase. 

Impotensens kraft


Franco Berardi: Futurability. The Age of Impotence and the Horizon of Possibility

Vi trenger en ny aktivisme – ikke gjennom revolusjonære endringer, men gjennom et systematisk arbeid for å utvikle et menneskelig og fritt samfunn.

Byens psykopati


Göran Therborn: Cities of Power. The Urban, the National, the Popular, the Global

All arkitektur er politisk, hevder den svenske sosiologen Göran Therborn, og hyller moderniteten for dens fornektelse av autoriteter.

Hegemoni som makt og mulighet


Perry Anderson: The H-Word. The Peripeteia of Hegemony

Perry Anderson har sett nærmere på begrepet hegemoni, og hvordan det kan benyttes på en politisk tjenlig måte. 

Borte, men savnet


Michael Löwy: Redemption and Utopia Jewish Libertarian Thought in Central Europe A Study in Elective Affinity

Redemption and Utopia forteller historien om europeiske tenkere påvirket av jødisk kabbala, anarkisme og marxisme – en type tenkere som ikke lenger finnes. 

Marx i drømme


Marshall Berman: Modernism in the Streets A Life and Times in Essays

Marxistisk humanisme kan hjelpe folk til å føle seg hjemme i historien, selv når historien gjør dem vondt.