Stikkord: verdensorden

Den nye verdensorden

Større vektlegging av mulig militær støtte i fredstid gir den tradisjonelle norske avveiningen mellom «avskrekking og beroligelse» i dag prioritet til «avskrekking». Russland fremstår som en sikkerhetspolitisk og militær utfordrer til Vesten. Kunnskap som var til stede under den kalde krigen, har forvitret.