Stikkord: venstrefløyen

USAs venstrefløy på ville veier
[The Once and Future Liberal]

Amerikanske identitetspolitikere har ingen strategi og ønsker heller ingen. De vil bare uttrykke seg og i økende grad radikalisere seg.

Populismebegrepets utilstrekkelighet
[Populisme]

Populisme er ikke et negativt svar på neoliberalismen, men neoliberalismens eget instrument, mener sosiologen Éric Fassin.