Bestill høstutgaven her

velferd

Borgerlønn eller negativ skatt?

AVISENS LEDER I AUGUST OM BORGERLØNN:

Dyrevelferd møter menneskevelferd under Docville

Christopher Quinn/Erika Cohn: Eating Animals/The Judge

: To av filmene som utpekte seg ved årets belgiske DocVille-festival, minner oss om de stadige bruddene på lover og regler, og uretten som rammer så vel dyr som mennesker.