Stikkord: vekst

En vekstøkonomi slår sprekker
[The Economic Roots of the Umbrella Movement in Hong Kong]

Hong Kong-demonstrasionene i 2014 kan ha handlet like mye om mangel på økonomiske muligheter som mangel på demokratiske rettigheter.

Større, raskere og mer oppfinnsomt 
[Scale]

Flere mennesker med et stadig høyere energiforbruk forutsetter at vi akselererer teknologiutviklingen i et stadig villere tempo.