vekst Arkiver | NY TID

Stikkord: vekst

Større, raskere og mer oppfinnsomt 
[Scale]

Flere mennesker med et stadig høyere energiforbruk forutsetter at vi akselererer teknologiutviklingen i et stadig villere tempo.