Bestill vårutgaven her

vekst

Et godt liv uten stadig mer av alt

GRØNN VEKST: NY TID har her valgt å trykke et utdrag av boken Grønt manifest av vår faste kritiker. «Livskvalitet framfor veksttvang»: Tre små, men kraftfulle ord, som gir en nøkkel til endret retning på samfunnsutviklingen, der vår evige streben etter 'mest mulig' heller justeres til verdsettelse av 'tilstrekkelig'.

Et politisk manifest

Yavor Tarinski: Concepts for Democratic and Ecological Society,

DIREKTE DEMOKRATI: Vi trenger et nytt samfunnssystem med allmenninger og nedvekst. Og det er mulig å få til det. Vi har nok erfaring og kunnskap fra tidligere tider. Det er bare å sette i gang, skriver Yavor Tarinski i en fersk debattbok.

Å stanse plastforsøpling

Alice Mah: Plastic Unlimited. How Corporations Are Fuelling the Ecological Crisis and What We Can Do About It

ØKOLOGI: Plast vil i fremtiden være den største driveren for fortsatt oljeetterspørsel – med nærmere halvparten av global oljeetterspørsel innen 2050.

Mennesket bør indgå en kontrakt mellem de levende, de døde og de ufødte

Per Stig Møller: De fire isbjerge: Om verdens største udfordringer

: Danmarks tidligere udenriksminister Per Stig Møller har forfattet en bog om verdens utfordringer. Den er dystopisk, men Møller kommer også med forslag til løsninger.

Dyster dystopi, spinkelt håp

Per Stig Møller: De fire isbjerge: Om verdens største udfordringer

: Danmarks tidligere utenriksminister Per Stig Møller har forfattet en bok om verdens utfordringer. Den er dypt dystopisk, men Møller kommer også med forslag til løsninger.

En vekstøkonomi slår sprekker

Louis Augustin-Jean og Anthea H.Y. Cheung: The Economic Roots of the Umbrella Movement in Hong Kong. Globalization and the Rise of China

: Hong Kong-demonstrasionene i 2014 kan ha handlet like mye om mangel på økonomiske muligheter som mangel på demokratiske rettigheter.

Større, raskere og mer oppfinnsomt 

Geoffrey West: Scale – The Universal Laws of Growth, Innovation, Sustainability, and the Pace of Life in Organisms, Cities, Economics, and Companies

: Flere mennesker med et stadig høyere energiforbruk forutsetter at vi akselererer teknologiutviklingen i et stadig villere tempo.