Bestill høstutgaven her

valgkamp

Saudisk kvinnekamp formidlet med såpe-estetikk

Haifaa al-Mansour: The Perfect Candidate/Maryam

LUKKET SAMFUNN: Kampen for likeverd og rettferdighet i en kjønnsfordelt hverdag er temaet i al-Mansours fjerde spillefilm Maryam, en «voksenversjon» av førstefilmen Wadjda.

FNs Sikkerhetsrådsresolusjon1325 – like aktuell i dag

COLOMBIA: Tre år etter fredsavtalen mellom regjeringen i Colombia og FARC-EP er bildet lite oppmuntrende. Likevel tør både enkeltkvinner og kvinneorganisasjoner å stå fram og bidra til åpenhet og forbedring.

Er Donald Trump fascist?

: Han spiller på frykten og undergangsstemningen som preger det amerikanske samfunnet. Men gir det mening å kalle ham fascist?

Programmessige programmer

: Overveldende lesning er det knapt, men slapp språkføring og høy floskeltetthet til tross: Gi partiprogrammene en sjanse i innspurten før valget.