Bestill høstutgaven her

utvikling

Problemet med sosial ulikhet

: Har mennesket tidligere virkelig levd med naturen i frihet og likhet, for deretter å havne i modernitetens lenker? I dette essayet forsøkes intet mindre enn å legge de første byggeklossene til en helt ny historieforståelse. 

Å redusere verdenshistorien til Gini-koeffisienter

: Et annet eksempel på historieskriving.

California Dreaming?

David Vogel: California Greenin’ – How Golden State Became an Environmental Leader

: I sin nye bok beskriver professor David Vogel hvordan delstaten på en rekke områder har greid å gjennomføre egne reguleringer for å understøtte økonomisk og kulturell utvikling og vekst.

Liv uten tenkning

Franklin Foer: World Without Mind: The Existential Threat of Big Tech

BIG TECH: Forfatter Franklin Foer gir en historisk gjennomgang av Big Techs innflytelse på samfunnet og spør hvordan vi kan bekjempe dens gjennomgripende makt.

WTOs utviklingsdilemma

: Norge gjør en heltemodig innsats for å redde Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Men i hvilken grad gjør WTO seg verdig en redningsaksjon?

Impotensens kraft

Franco Berardi: Futurability. The Age of Impotence and the Horizon of Possibility

: Vi trenger en ny aktivisme – ikke gjennom revolusjonære endringer, men gjennom et systematisk arbeid for å utvikle et menneskelig og fritt samfunn.

En film om et presidentskap

Greg Barker: The Final Year

: Langt fra det siste ordet er sagt om slutten på Obama-administrasjonen. 

Utvikling til høy pris

Chris Kelly: A Cambodian Spring

: Regjeringen i Kambodsja strammer maktgrepet mer og mer for hver dag. Den høyspente situasjonen gjør dokumentar filmen A Cambodian Spring desto mer gysende.

Middelklassen uten midler

Henning Melber (red.): The Rise of Africa’s Middle Class Myths, Realities and Critical Engagements

: Dette er et meget solid akademisk arbeid hvor alle forfatterne er kritiske – til dels svært kritiske – til denne forståelsen av middelklassen i Afrika

Kunstgjødslet kunst

: Kva veks fram or oska av Noregs største industrieventyr, spør kunstnarar som stiller ut i Grenland i mai.

Makten forskyves i Afrika

: Mens den arabiske våren preges av stagnasjon, pågår det en stille revolusjon sør for Sahara.

Norsk bistand til en fornybar fremtid

: Verden må få tilgang til fornybar og bærekraftig energi. En ny rapport fra WWF Uganda gir norske myndigheter en viktig pekepinn om hvordan fremtidens energibistand bør innrettes.