Stikkord: utvikling

WTOs utviklingsdilemma

Norge gjør en heltemodig innsats for å redde Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Men i hvilken grad gjør WTO seg verdig en redningsaksjon?

Futurability. The Age of Impotence and the Horizon of Possibility

Vi trenger en ny aktivisme – ikke gjennom revolusjonære endringer, men gjennom et systematisk arbeid for å utvikle et menneskelig og fritt samfunn.

The Final Year

Langt fra det siste ordet er sagt om slutten på Obama-administrasjonen. 

A Cambodian Spring

Regjeringen i Kambodsja strammer maktgrepet mer og mer for hver dag. Den høyspente situasjonen gjør dokumentar filmen A Cambodian Spring desto mer gysende.

The Rise of Africa’s Middle Class Myths, Realities and Critical Engagements

Dette er et meget solid akademisk arbeid hvor alle forfatterne er kritiske – til dels svært kritiske – til denne forståelsen av middelklassen i Afrika

Kunstgjødslet kunst

Kva veks fram or oska av Noregs største industrieventyr, spør kunstnarar som stiller ut i Grenland i mai.

Makten forskyves i Afrika

Mens den arabiske våren preges av stagnasjon, pågår det en stille revolusjon sør for Sahara.

Norsk bistand til en fornybar fremtid

Verden må få tilgang til fornybar og bærekraftig energi. En ny rapport fra WWF Uganda gir norske myndigheter en viktig pekepinn om hvordan fremtidens energibistand bør innrettes.