Stikkord: utopi

Fred, frihet og alt gratis
[Utopia for Realists]

Utopia for Realists forener det beste fra den utopiske tradisjonen med praktisk og fornuftig tenkning.

Agamben og avståelsens etikk
[Fellesskapet som skal komme]

Fellesskapet som skal komme er en lærd, rik, kompleks og til dels dunkel tekst. Her og der grenser den til mystikken: Agamben tømmer væren for en patriarkalsk Gud Fader med den ene hånden og gjeninnfører med Spinoza alle tings guddommelighet med den andre, før han trekker det hele tilbake inn i det profane, for så å holde «løsningen», en dirrende aura, frem for oss.

Økonomi i et sunt økosystem
[Transformative Ecological Economics]

En økonomi der produksjon, forbruk og resirkulering henger sammen i en balansert «næringskjede», er løsningen på den økologiske krisen, ifølge økonom Ove Jakobsen.

Mellom idealstaten og kjøpesenteret

Forfatter Abensour går tilbake til Benjamin og More for å minne oss på hva det innebærer å tenke at en annen verden er mulig.

Fremtiden som alle tings målestokk

Thomas Mores bok Utopia fyller 500 år i år. Ny Tid benytter anledningen til å feire dette fortsatt radikale storverket. 
video

Tilbake til Utopia

Utopia inspirerte både til kommunisme og utopisk sosialisme.

Hverdagens utopier
[An american utopia]

Politisk motstand finnes i eksisterende institusjoner og i hverdagen, mener Frederick Jameson.