Stikkord: utopi

Utopia for Realists: And How We Can Get There

Utopia for Realists forener det beste fra den utopiske tradisjonen med praktisk og fornuftig tenkning.

Fellesskapet som skal komme

Fellesskapet som skal komme er en lærd, rik, kompleks og til dels dunkel tekst. Her og der grenser den til mystikken: Agamben tømmer væren for en patriarkalsk Gud Fader med den ene hånden og gjeninnfører med Spinoza alle tings guddommelighet med den andre, før han trekker det hele tilbake inn i det profane, for så å holde «løsningen», en dirrende aura, frem for oss.

Transformative Ecological Economics

En økonomi der produksjon, forbruk og resirkulering henger sammen i en balansert «næringskjede», er løsningen på den økologiske krisen, ifølge økonom Ove Jakobsen.

Mellom idealstaten og kjøpesenteret

Forfatter Abensour går tilbake til Benjamin og More for å minne oss på hva det innebærer å tenke at en annen verden er mulig.

Fremtiden som alle tings målestokk

Thomas Mores bok Utopia fyller 500 år i år. Ny Tid benytter anledningen til å feire dette fortsatt radikale storverket. 
video

Tilbake til Utopia

Utopia inspirerte både til kommunisme og utopisk sosialisme.

An american utopia

Politisk motstand finnes i eksisterende institusjoner og i hverdagen, mener Frederick Jameson.