Bestill høstutgaven her

Uten en tråd

På tross av pornografien

: Sigurd Evensmo om Bjørneboes Uten en Tråd. Orientering nr. 37, 1966

Fra domfeltes synspunkt

: Jens Bjørneboes innlegg om Uten en tråd-dommen.

Istedenfor en forsvarstale

: Jens Bjørneboe om Uten en tråd, fra Orientering 22. oktober 1966.