Stikkord: utdanning

5G

5G kan fremme FNs bærekraftsmål

FATTIGDOM: 5G åpner for uante muligheter innen fjernundervisning og utdanning.

Slik blir «Generasjon utdannet» en realitet

UTDANNING: Vedvarende nedgang i internasjonal bistand til utdanning fratar halvparten av alle barn i utviklingsland – om lag 800 millioner – den utdanningen de trenger for å sikre seg et meningsfylt arbeid i framtiden.

En hyllest til de sterke innvandrermødrene

SAMTIDSHISTORIE: Ut av skyggene forteller om den harde likestillingskampen til innvandrermødre som fulgte etter sine menn til Norge i håp om et bedre liv, men som ble møtt med fremmedfrykt, rasisme og fordommer.

Afghansk girl power

Om du ønsker å drive en jenteskole i Afghanistan, kan det hende du må sjekke vannforsyningen for gift hver morgen. Er det verdt det?