Stikkord: utdannelse

Da pedagogikken forsvant
(Ballade i pædagogikkens forsamlingshus)

Hvad skjer med pedagogikken når ingen objekter og erfaring lenger finnes, men kun våre egne iakttakelser og vårt eget abstrakte læringsspråk? Den dør.