Stikkord: utdannelse

Da pedagogikken forsvant
[Ballade i pædagogikkens forsamlingshus]

Hvad skjer med pedagogikken når ingen objekter og erfaring lenger finnes, men kun våre egne iakttakelser og vårt eget abstrakte læringsspråk? Den dør.