Notice: Undefined index: general-mobile-iframe-height in /home/nytidins/public_html/wp-content/plugins/pdf-viewer-for-wordpress/includes/automatic-features.php on line 126
Bestill høstutgaven her

utdannelse

Menneskets verdi i det arbeidsløse samfunn

Daniel Susskind: A World Without Work: Technology, Automation and How We Should Respond

LIVET: Hvordan skal vi klare å leve et meningsfylt liv i en verden uten arbeid, der alt er automatisert og utdannelse ikke lenger fører til jobb?

Da pedagogikken forsvant

Thomas Rømer: Ballade i pædagogikkens forsamlingshus

: Hvad skjer med pedagogikken når ingen objekter og erfaring lenger finnes, men kun våre egne iakttakelser og vårt eget abstrakte læringsspråk? Den dør.