Stikkord: Ut av intet

2 x female revenge

Ut av intet og Killing Jesus er begge kraftfulle filmer om kvinner som utsetter seg for det ytterste for å oppnå rettferdighet.