Stikkord: USA

– Det er ingen motsetning mellom fredsbevegelsen, Heimevernet eller Forsvaret

NY TID er på stedet og spør Heimevernssoldater som deltok i Trident Juncture-øvelsen i Midt-Norge nylig, om hvorfor de gikk inn i militæret og deres forhold til krig.

USA: Guds eget land
(Why America Misunderstands the World)

Klok og velskrevet analyse gir oss svar på hvorfor USA så ofte misforstår resten av verden.

En velkommen forstyrrelse
(Sorry to Bother You)

Klassekamp, raseskille, telefonsalg og fordummende reality show er sentrale elementer i Boots Rileys fandenivoldske og satiriske debutfilm, Sorry to Bother You.

Trumpismens filosofiske utgangspunkt?

I hvilken grad kan Trumps politikk sies å være preget av Carl Schmitts filosofi?

Hva er det egentlig NATO vil?

Den store NATO-øvelsen som pågår i Midt-Norge i disse dager, skal ifølge vår regjering gi oss en følelse av trygghet. Men gir kursen NATO har staket ut de siste årene, en trygghetsfølelse?

Om Donald, Vladimir og …
(The Road to Unfreedom)

Timothy Snyder er overbevisende i sin forklaring på hvordan vår verdensforståelse har blitt erstattet med en «nasjonal forståelse».

Under Brooklyn bro etter #Metoo

Syv kvinnelige fotografer i en tøff machobransje kommenterer #Metoo-debatten ved å oppmuntre til dialog.

Dødelig hverdag i USA
(Another Day in the Death of America)

Siden januar er mer enn 8000 drept og 15 000 skadet i mer enn 32 000 skyteepisoder i USA. Dersom denne trenden fortsetter, vil totalt antall døde overstige 10 000 ved slutten av året – tilsvarende antall drepte i krigen i Jemen.

Ny Tid klaget inn Faktisk til PFU

John Y. Jones og Arne Ruth, begge i Ny Tids redaksjonsråd, har på vegne av Ny Tid klaget inn Faktisk til Pressens Faglige Utvalg i forbindelse med essayet om hendelsene i New York 11. september 2001 som vi trykket i fjor høst.

Fra søstersorg til skarp maktanalyse
(Carceral Capitalism)

I refleksjoner, prosadikt og samtaler med døde og levende revolusjonære dissekerer Jackie Wang det amerikanske fengselsvesenet.
Et rasistisk helvete

De amerikanske fengslenes strukturelle råskap
(Unusually Cruel)

USAs behandling av sine innsatte får hard medfart i Marc Morjé Howards nye bok. Gjennom en detaljert sammenlikning med det europeiske fengselsvesenet setter han det amerikanske i skammekroken.

Fordummende retorikk

Medienes demonisering av Nord-Korea har gjort oss dummere. Hva vil verden si når djevelen Kim og den gale Trump får Nobels fredspris?

Slutt på fredsprosessen?

USA har vedtatt ikke lenger å forholde seg til palestinske selvstyremyndigheter (PA) som diplomatisk organ, samtidig som Trump truer med å kutte all støtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger. Nå er den amerikanske ambassaden i Israel flyttet fra Tel Aviv til Jerusalem. Er fredsprosessen over?
Donald Trump

Kaos som styreform i USA
(Under the Cover of Chaos)

Målet med Trumps politikk er kaos, hevder den amerikanske kulturteoretikeren Lawrence Grossberg i en ny bok.

Å forsone traumer

Ny Tids nå faste spaltist, fredsforskeren Johan Galtung, trekker linjer mellom mulige årsaker til at verden er som den er – og løsninger på utfordringene vi står overfor.

Jakten på de tapte arkiver
(The Reagan Show)

Nyoppdagede opptak gjør det mulig for dokumentarfilmskapere å by på alternative historiske perspektiver.

Åtte år ved makten
(We Were Eight Years in Power)

Barack Obamas åtte år som Amerikas første svarte president banet indirekte veien for landets «første hvite» president, ifølge en av USAs mest innflytelsesrike afroamerikanske skribenter.

Verdens nye fiende
(The Coming War On China)

John Pilgers dokumentarfilm er en overbevisende visjon om en kommende krig, og en insisterende bønn til vestlige publikummere om å revurdere det de tror de vet. Filmen finnes nå på DVD.

Gatas parlamentarikere
(Working in Protest)

Gjennom observerende opptak fra tre tiår år med gateprotester, tegner Working in Protest et portrett av amerikanernes foretrukne form for aktivisme.

Et skruppelløst imperium står for fall
(In the Shadows of the American Century)

I en ny bok samler Alfred W. McCoy sine analyser av USA som imperium. Han beskriver hvordan volden som utøves i periferien alltid vil følge med hjem.

Mer bevæpning?

...

USAs venstrefløy på ville veier
(The Once and Future Liberal)

Amerikanske identitetspolitikere har ingen strategi og ønsker heller ingen. De vil bare uttrykke seg og i økende grad radikalisere seg.

På innsiden av den fengslede psyken
(HUMAN 2018)

I California finnes et program som lar de fengslede sone med sjelefred.

Fra et samlet pressekorps var det stille

Når det grusomme blir dagligdags mister det sin nyhetsverdi. Skoler, markeder og sykehus bombes sønder og sammen i Syria uten at noen leer på et øyelokk. En brutalitetens banalitet?

Hvorfor jeg forlater Amerika

Orientering 31. januar 1968