Stikkord: urett

2 x female revenge
[Ut av intet/Killing Jesus (Matar a Jesús)]

Ut av intet og Killing Jesus er begge kraftfulle filmer om kvinner som utsetter seg for det ytterste for å oppnå rettferdighet.