Stikkord: urbefolkning

En sjamans tilbakekomst
[Ex-Shaman]

Ex-Shaman er ikke bare en film om vestlig påvirkning på urbefolkningens levevis i Brasil, men også et rørende portrett av en sjamans kamp med sin tidligere og nåværende identitet.

Indianernes siste kamp?

En norskfinansiert, kontroversiell oljepumping har ført til et indianeropprør i USA.