Stikkord: urbanisering

Storbyen som utbytting og  motstand i det 21. århundret
[From the Factory to the Metropolis]

Nostalgifri analyse av storbyen som subjektivering, ikke politisering, fra den italienske politiske filosofen Antonio Negri.

Positiv urbanisering

Med grønne lunger, urbant landbruk og respekt for naturen skal fremtidens byer bygges.