Stikkord: urbanisering

Storbyen som utbytting og  motstand i det 21. århundret
(From the Factory to the Metropolis)

Nostalgifri analyse av storbyen som subjektivering, ikke politisering, fra den italienske politiske filosofen Antonio Negri.

Positiv urbanisering

Med grønne lunger, urbant landbruk og respekt for naturen skal fremtidens byer bygges.