Bestill sommerutgaven her

Universitetsforlaget

Handlende, strukturell og symbolsk makt

Magne Lindholm: Makt og Journalistikk

Media: Magne Lindholm har bedrevet en yderst kærkommen bog om journalistik og magt, som dog indimellem bliver lige kortfattet nok

Det er håp om bedre tider for fortiden

Leidulf Melve og Eivind Heldaas Seland: Hva er globalhistorie

HISTORIE: Nasjonal-dyrkende historieskrivning har preget Norge i flere tiår, men Leidulf Melve og Eivind Heldaas Seland viser vei ut av uføret.

Unge voksne fra de mest konfliktfylte områdene i verden

Shilan Ahmadian, Ingeborg Aspfors-Sveen, Camilla Bruu Næsmo: Fortellinger om flukt

FLYKTNINGER: Dette er hjerteskjærende og sjokkerende fortellinger – på tross av at de fremstår som nedtonet og uten overdreven dramatisering.

Objektiv, fri/uafhængig, socialt ansvarlig, kritisk undersøgende, aktivistisk, subjektiv og dialogisk

Steen Steensen og Harald Hornmoen: Journalistikkens filosofi

Journalistik: Via den pragmatiske filosofi skaber Steen Steensen og Harald Hornmoen stor relevans og anvendelighed i deres tænksomme skrift om journalistikken.

Lav krisebevidsthet og uløste klimautfordringer

Ann Karin Larssen ,Gjert Lage Dyndal: Strategisk ledelse i krise og krise. Det norske system

KRISE: Statens krisehåndtering rækker ikke, da Norge som olieproducerende nation ignorerer anbefalingerne om at olien skal forblive i jorden.

Nye tider for krig og ondskap

: – På tide å hindre mer bruk av biologisk krigføring, autonome våpensystemer og leiesoldater.

Sunn skepsis om alternative perspektiver

Asbjørn Dyrendal ,Terje Emberland: Hva er konspirasjonsteorier

KONSPIRASJONSTEORIER: Nettet florerer av konspirasjonsteorier som kan bli både en drivkraft og et verktøy for politisk propaganda og mistenkeliggjøring av motparten.

Flukten fra menneskeligheten

Jan Grue: Det var en gang et menneske – Posthumanisme som tanke og tendens

POSTHUMANISME: Jan Grues essay lykkes som tidsbilde og kritikk i kraft av å være en personlig og tvisynt tilnærming.

Krimmigrasjons-politikken

Thomas Ugelvik: Sosial kontroll

: Varme kommunitaristiske trender lokalt kan gå hånd i hånd med utbygging av edderkoppaktige overvåknings-institusjoner eller gjerdebygging nasjonalt og internasjonalt. Hva er sosial kontroll?

Bøker

Azra & Maria Gilani/ Ellen Reiss & Linda Noor (red.)/ Ole Jacob Madsen: En muslimsk mors kamp/ Radikalisering. Fenomen og forebygging/ Generasjon Prestasjon

: En muslimsk mors kamp/ Radikalisering. Fenomen og forebygging/ Generasjon Prestasjon

Når selvet bryter sammen

Paul Møller: Schizofreni

: Schizofreni er fremdeles en gåte for forskere, men Paul Møller har gitt oss en kunnskapsrik bok om fenomenet.

Idealistisk offentlighetshistorie

Jostein Gripsrud (red.): Allmenningen. Historien om norsk offentlighet

: Jostein Gripsrud ser ut til å ha veket unna det som ikke passer med idealforestillingen om den fornuftsstyrte norske offentligheten. En slik idealisme er farlig.