Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Universitetsforlaget

Handlende, strukturell og symbolsk makt

Media: Magne Lindholm har bedrevet en yderst kærkommen bog om journalistik og magt, som dog indimellem bliver lige kortfattet nok

Det er håp om bedre tider for fortiden

HISTORIE: Nasjonal-dyrkende historieskrivning har preget Norge i flere tiår, men Leidulf Melve og Eivind Heldaas Seland viser vei ut av uføret.

Unge voksne fra de mest konfliktfylte områdene i verden

FLYKTNINGER: Dette er hjerteskjærende og sjokkerende fortellinger – på tross av at de fremstår som nedtonet og uten overdreven dramatisering.

Objektiv, fri/uafhængig, socialt ansvarlig, kritisk undersøgende, aktivistisk, subjektiv og dialogisk

Journalistik: Via den pragmatiske filosofi skaber Steen Steensen og Harald Hornmoen stor relevans og anvendelighed i deres tænksomme skrift om journalistikken.

Lav krisebevidsthet og uløste klimautfordringer

KRISE: Statens krisehåndtering rækker ikke, da Norge som olieproducerende nation ignorerer anbefalingerne om at olien skal forblive i jorden.

Nye tider for krig og ondskap

– På tide å hindre mer bruk av biologisk krigføring, autonome våpensystemer og leiesoldater.

Sunn skepsis om alternative perspektiver

KONSPIRASJONSTEORIER: Nettet florerer av konspirasjonsteorier som kan bli både en drivkraft og et verktøy for politisk propaganda og mistenkeliggjøring av motparten.

Flukten fra menneskeligheten

POSTHUMANISME: Jan Grues essay lykkes som tidsbilde og kritikk i kraft av å være en personlig og tvisynt tilnærming.

Krimmigrasjons-politikken

Varme kommunitaristiske trender lokalt kan gå hånd i hånd med utbygging av edderkoppaktige overvåknings-institusjoner eller gjerdebygging nasjonalt og internasjonalt. Hva er sosial kontroll?

Bøker

En muslimsk mors kamp/ Radikalisering. Fenomen og forebygging/ Generasjon Prestasjon

Når selvet bryter sammen

Schizofreni er fremdeles en gåte for forskere, men Paul Møller har gitt oss en kunnskapsrik bok om fenomenet.

Idealistisk offentlighetshistorie

Jostein Gripsrud ser ut til å ha veket unna det som ikke passer med idealforestillingen om den fornuftsstyrte norske offentligheten. En slik idealisme er farlig.

Menneskerettigheter for spesielt interesserte

Folkestyret svekkes av premissgivende overnasjonale domstoler, fastslo Maktutredningen allerede i 2003. Hva med menneskerettighetene i dette bildet?