Stikkord: Ulrich Beck

Økologisk dumping
[Les inégalités environnementales]

Tyske Ulrich Beck hevdet for 30 år siden at miljøødeleggelsene er demokratiske idet de rammer oss alle likt. I en ny bok blir denne påstanden kraftig kritisert.