Stikkord: ulikhet

Fattigdommens diskurs

Den ekstreme fattigdommen er halvert, men gapet mellom fattig og rik består. Hvorfor?