Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Ukraina

Om forholdet mellom diktning og filosofi

FILOSOFI: Stefán Snævarr går i boken The Poetics of Reason mot et for stramt begrep om rasjonalitet: Å leve rasjonelt er ikke bare å finne de beste midlene til å realisere ens mål, men også å gjøre livet meningsfullt og sammenhengende. Deler av dette arbeidet bør inn i alle fagområder som er opptatt av modeller, metaforer og fortellinger.

En potpurri. Et deilig lite løvetannfrø

ŽIŽEK: Mad World er i prinsippet ‘Pandemic-3: The Aftermath’. Slavoj Žižek skrev mange kronikker, kommentarer og filmanmeldelser under covid-19-pandemien. Dette er hans tredje tekstsamling.

Deleuze og motstandens filosofi

ANTI-ØDIPUS: Det er ca. 50 år siden den franske boken Anti-Ødipus - kapitalisme og schizofreni ble publisert. Vi trykker derfor her et nytt essay av professor Knut Stene-Johansens om blant annet denne boken han oversatte fra fransk til norsk i 2002. Boken er ifølge ham fargerik, en rød klut i fleisen på selvhøytidelig filosofi og andre analytiske storheter. Anti-Ødipus er en eksemplarisk ‘begjærsmaskin’ – forstått som et system av brudd. Verket utviser en sterk og konstruktiv motstand mot den freudianske psykoanalysen så vel som den tradisjonelle filosofiens sannhetspretensjoner. Deres positive begrep om begjær står i kontrast til begrepet hos Freud og Lacan som negativt sees som en mangel. Samtidig: Alle Deleuzes tekster representerer en form for motstand.

En totalitær medial dampveivals

UKRAINA/RUSSLAND: Å snakke om et «uprovosert russisk angrep» er ren propaganda. Minskavtalen med Ukraina i 2014 skulle sikre Ukrainas nøytralitet og integritet og gi de russiskspråklige i Ukraina retten til å praktisere sitt morsmål. Men i 2021/22 kansellerte Kyiv og Washington avtalen samtidig som USA bygget seg opp militært i Ukraina. I dag forstår ikke journalister og andre kommentatorer hvorfor Russland ikke kan tillate seg å tape krigen. Hvordan er det mulig at hele den norske, og mye av den angloamerikanske, medieverdenen kunne la seg forhekse av en slik propaganda?

Når sannheten blir truende

JULIAN ASSANGE: Aftenposten hadde lært av Julian Assange og sugd det de kunne av hans WikiLeaks-dataunivers, og millioner av hemmeligheter, før de kastet ham raskt under bussen. Assange skapte varslernes perpetuum mobile, WikiLeaks, en sannhetens ubegrensede uendelighetsmaskin der sannhetsvarslere over hele verden fikk mulighet til å nå ut – og løfte på tepper som skjuler maktens løgner, deres krigsforbrytelser, korrupsjon, skattesvik, skjulte bankkonti, formuer og konspirasjoner. Hva nå?

«Revolusjonens ABC»

RUSSLAND: Mikhail Khodorkovskij diskuterer Russlands fremtid etter Putin og tar til orde for revolusjon, demokrati og rettferdig ressursfordeling. Det dreier seg om å oppnå et nytt, åpent og rettferdig land som kan ta tilbake sin plass i det internasjonale samfunnet …

Ukraina: Uprovosert invasjon?

MEDIA: Hva med Ukraina og mediene? Her som med Assange er poenget at vi skal forsikres om at myndighetene forvalter sannheten.

Krigspropaganda: å se falskspillet på nært hold

PRESSE: Etter flere hundre tusen døde er det på tide med en tenkepause rundt Ukrainakrigen. Det vi i pressen driver med, er propaganda, og prisen kan bli høy. Nyheter blir ofte til innenfor en selvrefererende ramme, skriver krigskorrespondent Ragnar Skre.

Vi trenger et propagandafilter

RUSSOFOBI: Bakgrunnen for ORIENTERING denne gang er propaganda og russofobi

Frykten de ikke er redd for

RUSSOFOBI: Russofobien har kostet hundretusener av liv – ikke fordi man er redd russerne, men fordi man trenger fiendebilder. Hadde USA/NATO en nøye planlagt og annonsert provokasjon som var ment å utløse reaksjoner fra Russland?

«Enhver utvidelse av NATOs sone ville absolutt være uakseptabelt.»

NATO-UTVIDELSEN: Eksklusjonen av Russland var et alvorlig brudd på folkeretten. President Bushs løfter til Gorbatsjov var ikke annet enn bedrag – han fremsto som en Janus med to ansikter, som samarbeidet tett med Gorbatsjov på taktisk nivå, mens han faktisk tvang Sovjet til å trekke seg tilbake på et strategisk nivå. Vi i Vesten hevder at Russland må følge folkeretten, men selv kan vi bryte den når det passer oss.

Hvorfor er noen ofre mer verdige enn andre?

UKRAINA: Noen ganger forsvinner våre humanitære verdier over natten. Vil resten av verden delta i Vestens ‘moralske parade’ over krigen i Ukraina?

«Man kan ende opp med at den eneste freden er kirkegårdsfreden.»

NY TID-SAMTALEN: Vi snakker med den tidligere Labour-lederen Jeremy Corbyn, mannen som kunne blitt statsminister i Storbritannia, om aktuelle saker – som militær opprustning, Ukraina, Israel, klimarettferdighet og arbeid, sikkerhet, demokrati, borgerråd, og ikke minst et håp om fremtiden.

Prinsipper i FN-pakten med effektiv multilateralisme og likeverdig samarbeid

FORENTE NASJONER: NY TID trykker her Russlands utenriksminister Sergej Lavrovs tale til FNs sikkerhetsråd i New York 20. september 2023. Han understreker at FN-pakten utgjør hjørnesteinen i dagens internasjonale lovverk – som ikke har blitt fulgt når det gjelder fred og sikkerhet i Ukraina. Lavrov påpeker også at den ukrainske grunnloven sier at staten er forpliktet til å respektere russerne og andre etniske minoriteter. Etter Lavrovs syn er det de vestlige landene som ikke ønsker å overvinne den dype krisen som har oppstått i internasjonale relasjoner. Du har her anledning til (og med ORIENTERINGs flere artikler) å lese og vurdere selv.

Russlands race mot bunnen

OLJESTATEN: I denne boken slår Alexander Etkind fast at Russland er det minst likestilte, det mest militariserte og det mest karboniserte av alle verdens store land.

De vestlige hegemoniplanene

ISRAEL/UKRAINA: Støtte til våpen til Ukraina og støtte til Israel henger sammen. Alle som på ulike måter støtter opp om den vestlige ekspasjonsplanen med støtte til Ukraina i den pågående krigen, støtter i praksis de vestlige hegemoniplanene, som muliggjør Israels folkemord.