Grusomhetens teater

Tyskland

Ny europeisk sikkerhetsarkitektur

UKRAINA/RUSSLAND: Forfatterne av denne boken mener de europeiske landene bør løsne på båndene til USA for å oppnå konstruktive resultater i det som kan betraktes som et europeisk sikkerhetsproblem. To parter kan bare oppnå sikkerhet sammen med den andre parten – ikke på bekostning av den.

Denne lange avskjeden med foreldrene

PENSJONISTER: Vi blir flere eldre, og færre til å ta vare på dem. I Norge er det nå over én million alderspensjonister. Og hva når omsorgsrollene snus?

Grønn strøm fra Afrika

NAMIBIA: Avhengighet av russisk gass, Putins angrepskrig i Ukraina og provoserte forsyningskriser har satt energi i sentrum av europeisk politikk. Men i Namibia er planen nå å satse på ‘grønn’ strøm der havvann avsaltes og fremstiller hydrogen gjennom elektrolyse.

En logisk konsekvens av den kalde krigen?

RUSSLAND: Mary Elise Sarotte demonstrerer grundige kunnskaper om den kalde krigen – og dagens grufulle videreføring av den.

Hvorfor tyr vi til bomber og våpen?

KRIG: Christopher Blattmans langvarige prosjekt har gått ut på å utforske årsakene til at konflikt mellom grupper og nasjoner bryter ut i krig.

Hvem sto bak sprengingen av Nord Stream 1 og 2?

SABOTASJE: Den amerikanske marinen deltok tidligere i sommer i en øvelse med undervannsfartøyer i området utenfor Bornholm – der sprengningene av Nord Stream 1 og 2 fant sted i september. Hva gjorde de der? For Russland var hensikten med gassledningene å flette sammen Russland med Europa. Kan USAs motivasjon ha vært å bryte opp dette samarbeidet og innlede en økonomisk krig mot Europa – slik eksempelvis Tyskland nå har blitt avhengig av deres LNG-gass?

De knuste hjerters land

Tyskland: Med sosialdemokraten Olaf Scholz i førersetet kan det ifølge Brekkes nye bok virke som om den «merkelske» lederstilen har bitt seg fast. Hun mener også at Tysklands interesse for Norge er ekstra stor akkurat nå.

Fascismens æstetiske fremtrædelsesformer

FASCISME: Denne manifesterer sig ikke nødvendigvis gennem massespektakler og revolutionære brud, og den er ikke et primært europæisk fænomen. Men gerne et produkt af politiske kriser i de moderne kapitalistiske stater.

Med ryggrad og etisk kompass intakt

VARSLING Vi trenger en mediekultur og et samfunn bygget på etterrettelighet og sannhet. Det har vi ikke i dag.

Helbredelse i det naturlige

NYTENKERE: Det anarkistiske kollektivprosjektet Monte Verità var et grensesprengende, vibrerende sentrum med inspirasjon for tankegods som finner gehør også i dag.

Har du bekymret deg for verdens tilstand i dag?

DUGNAD: Sibylle Berg har skrevet en aktuell bok der hun intervjuer nerder som prøver å redde verden.

Frihetens øyeblikk

EUROPA: Bjørneboes svarte humor er dialektisk tenkning over det usentimentale menneskeverds betingelser. Den rammer med sin kynisme de blåøyde og anstendige massemordere av vanlig barbariske moraltype.'

Det å bli truet på livet kan få de fleste til å holde en lav profil

YTRINGSFRIHET: Muligheten for å si noe er alltid meget begrenset, forteller NY TIDs faste skribent i dette essayet om forskjellige myndigheters bruk av makt. Vekk fra dagens massemedier har det nå oppstått et «underjordisk» nettverk av intellektuelle, inkludert erfarne journalister, etterretningsoffiserer, anerkjente professorer og politikere.

Kreativitet, åpenhet, stilbevissthet, gründerånd, empati og kosmopolitisme

MIDDELKLASSEN: Aktuelt i disse korona-tider er hvorvidt Reckwitz’ analyse åpner opp for en omstrukturering av økonomien tilbake til en «realøkonomi» – fra den kulturelle kapitalismen der varene lover konsumentene symbolske, narrative, estetiske og etiske opplevelser.

Ingen flere russiske helter

Electing Russia kaster et deprimerende lys over opposisjonen i Russland. Representerer de egentlig en reell endring, til fordel for folket?

68-generasjonen ifølge tysk historieskriving

Tre nyutgitte bøker om sekstiåtterne gir til dels overraskende og nye perspektiver. Alle er skrevet av forskere som selv ikke tilhører denne mytiske generasjonen.