Stikkord: Tyskeren

Traumene etter Holocaust tar aldri slutt

Personlige erfaringer forvandles til en tankevekkende film om traumer og stereotypier.