Stikkord: tvangsekteskap

Unge på flukt fra familien

Vi må støtte unge som flykter fra tvangsekteskap og æreskulturer.