Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Tsjad

Demokrati i det fransktalende Afrika

SAHEL PÅ ENGELSK:
Leonardo Villalon, Rahmane Idrissa (red.): Democratic Struggle, Institutional Reform, and State Resilience in the African Sahel

Frankrike har på en merkverdig måte klart å bevare hegemoniet over sine tidligere kolonier, også når det gjelder kunnskapsformidling. Denne boken er et sårt tiltrengt unntak, som gir bakgrunn for å forstå det nylige statskuppet i Mali.

Den ubehagelige sannheten


Marielle Debos: Living by the Gun in Chad

Living by the Gun in Chad er et virkelig funn for dem som ønsker å forstå den politiske kompleksiteten i Afrika sør for Sahara.

Min fiendes fiende er min venn


Magali Serre: Hissène Habré – Prosecuting an Embarrassing Ally.

MÅNEDENS FILM: Alle som mener at det under visse omstendigheter kan være moralsk riktig å støtte et tyrannisk regime, bør se denne filmen.

Nøkternt og opprivende

:
Med en påfallende soberhet forteller dokumentarfilmen Hissein Habré, A Chadian Tragedy om de lite kjente overgrepene som fant sted under despoten Habrés styre i Tsjad.