Stikkord: trygghet

The City Between Freedom and Security

Sikkerhetstiltak kan koste mer enn de smaker. Hensyn til trivsel og trygghet i byrommet er en krevende balansegang.