Stikkord: trivsel

«Helt sikkert?»
(The City Between Freedom and Security)

Sikkerhetstiltak kan koste mer enn de smaker. Hensyn til trivsel og trygghet i byrommet er en krevende balansegang.