Stikkord: traumer

Voldens utilsiktede skadevirkninger
[Shadows/A Murder in Mansfield]

Skyggen av vold kan strekke seg langt og vidt, og disse to filmene viser den indirekte skaden som fortsetter lenge etter at den direkte volden har opphørt.