Stikkord: transition-bevegelse

Resilience, Community Action and Societal Transformation

Transition-bevegelsens prinsipper for levevis har vært gjeldende i tusener av år og står direkte i opposisjon til kapitalismens.