Stikkord: transition-bevegelse

Bevegelsenes bevegelse
[Resilience, Community Action and Societal Transformation]

Transition-bevegelsens prinsipper for levevis har vært gjeldende i tusener av år og står direkte i opposisjon til kapitalismens.