Stikkord: totalitarisme

Innblikk i et totalitært diktatur 
(Fasciststaten Nord Korea)

Hva slags land er egentlig Nord-Korea, og hva vet vi egentlig om nordkoreanerne? 
video

Det totalitæres fremvekst
(Hannah Arendt)

Nye former for totalitarisme er svært aktuelle for tiden, og dermed filosofen Hannah Arendt.