totalitarisme


Firuz Kutal

Den moderne politiske løgnen og den politiske lyvekunsten

ESSAY Hvordan kan det ha seg at noen politikere kan lyve så mye de vil, som president Trump, og samtidig bli oppfattet som sannferdige av velgerne sine? Vi ser på hvordan filosofen Hannah Arendt definerte forskjellen mellom den tradisjonelle og den moderne løgnen, som forskjellen mellom å skjule og tilintetgjøre. Og hvordan sannheten kan fingeres fordi man kan fingere virkeligheten.
BO BOJESEN

Løgnaktighet og sannferdighet

AVISENS LEDER I JUNI OM HANNAH ARENDT

En motvekt til vår tids grusomme mangel på solidaritet

TOTALITARISME? Den anarko-kommunistiske kritikeren Franco Berardi mener vi har overvurdert fornuften og intelligensen som verdensforandrende kraft.

Innblikk i et totalitært diktatur 

Hva slags land er egentlig Nord-Korea, og hva vet vi egentlig om nordkoreanerne? 
video

Det totalitæres fremvekst

Nye former for totalitarisme er svært aktuelle for tiden, og dermed filosofen Hannah Arendt.