Stikkord: totalitarisme

Innblikk i et totalitært diktatur 

Hva slags land er egentlig Nord-Korea, og hva vet vi egentlig om nordkoreanerne? 
video

Det totalitæres fremvekst

Nye former for totalitarisme er svært aktuelle for tiden, og dermed filosofen Hannah Arendt.