Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

totalitarisme

Den moderne politiske løgnen og den politiske lyvekunsten

ESSAY: :
Hvordan kan det ha seg at noen politikere kan lyve så mye de vil, som president Trump, og samtidig bli oppfattet som sannferdige av velgerne sine? Vi ser på hvordan filosofen Hannah Arendt definerte forskjellen mellom den tradisjonelle og den moderne løgnen, som forskjellen mellom å skjule og tilintetgjøre. Og hvordan sannheten kan fingeres fordi man kan fingere virkeligheten.

En motvekt til vår tids grusomme mangel på solidaritet

TOTALITARISME?:
Franco «Bifo» Berardi: The Second Coming

Den anarko-kommunistiske kritikeren Franco Berardi mener vi har overvurdert fornuften og intelligensen som verdensforandrende kraft.

Innblikk i et totalitært diktatur 


Terje Albregtsen: Fasciststaten Nord Korea – ei uvanlig reiseskildring

Hva slags land er egentlig Nord-Korea, og hva vet vi egentlig om nordkoreanerne? 

Det totalitæres fremvekst


Ada Ushpiz.: Hannah Arendt – Vita Activa

Nye former for totalitarisme er svært aktuelle for tiden, og dermed filosofen Hannah Arendt.