Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Tjønneland

Skamløs kunnskapsrikdom

TIDSSKRIFT: Trues tidsskrifter som en del av den litterære offentligheten av å bli utradert? Den utprøvende kritikken, den som våger å være selvstendig litteratur, våger å være selvrefererende, innoverskuende og selvimpliserende.

«Langsomt, ord for ord – hvis man vil forstå det jeg sier.»

DAG SOLSTAD: Det foreligger nå over 400 sider med kritisk fortolkning og analyse av Dag Solstads romanlitteratur – fra det filosofiske tidsskriftet Agora.