The Spectre of Race. How Discrimination Haunts Western Democracy


Demokratiets raseri 

Ny bok undersøker blant annet hvordan demokratiske institusjoner har understøttet udemokratiske praksiser som slaveri, diskriminering og utelukkelse.
EnglishNorsk bokmål