Stikkord: The Land Is Full. Addressing Overpopulation In Israel

Landet er fullt!

Israelsk forsker bruker sitt eget land til å demonstrere hvordan folketallet kan løpe løpsk.