Stikkord: the forbidden room

Filmhistoriske gjenferd

Guy Maddins siste film balanserer på grensen mellom det irriterende og det fascinerende.