Stikkord: tekstilfabrikker

I fabrikkens innvoller
[Machines]

Den indiske tekstilfabrikkens rytme, farger og fart er vakkert og tankevekkende fremstilt, men den viktigste politiske brodden mangler.