Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

teknologi

Opp av skyttergravene

Stråling:
Nina FitzPatrick: Tesla’s Curse

Finner forskerne i romanen det ultimate bevis på at deler av moderne teknologi ødelegger menneskenes nevrologiske biologi?

Transhumanismens drøm om evig liv og null smerte

TEKNOMAKTENE:
: .

To nye bøker om menneske og teknologi: Vi påvirkes alle av det trykkammeret sosiale plattformer som Facebook skaper. Og hva med NRK, skal de delta aktivt i en slik en slik utvikling?

Er tiden inne for en ny type demokratisk involvering?

KOMMENTAR: :
Trenger vi i langt mindre grad valgte politikere til å representere våre meninger?

Frihet, verdighet og håp

GAZA: :
NY TID møter forskjellige stemmer i Gaza i dag: Om USAs nye plan, og forholdene på bakken.

Trojanske hester for kinesisk etterretning?

HUAWEI: :
USA er like troende som Kina til å bruke nasjonal teknologi som et middel til masseovervåkning og politisk manipulasjon.

Sammen for livet

SYMBIOSE:
Edward Ashford Lee: The Coevolution: The Entwined Futures of Humans and Machines

Vi må tenke annerledes om både mennesket og datamaskinen. Deres væren er mer sammenfiltret enn vi tror, og begge endrer og tilpasser seg den andre.

«Personlighetsforstyrrende markedsføring»

DOPAMINKAPITALISME: :
Er «friheten» alle verdsetter så høyt, faktisk illusorisk? I dag innhentes mer og mer informasjon om våre kropper, følelser, vaner og hjerner.

Det allvitende, men forutbestemte mennesket

FRI VILJE:
: DEVS

På mesterlig vis stiller miniserien Devs store spørsmål om et deterministisk verdensbilde versus fri vilje, og moderne «tech»-selskapers nærmest ubegrensede makt.

Fortvilelsen er sterkere enn håpet

OPTIMISME: :
Ved å ta positive ideer mer på alvor kan vi gi dem samme oppmerksomhet som giftige ideologier får i dag.

Oljeindustrien er roten til alt ondt

PENGER OG OLJE:
Rachel Maddow: Blowout

Blander du korrupsjon og skurkestater med den rikeste og mest ødeleggende industrien i verden – oljeindustrien – er resultatet en eksplosiv miks.

Det kommende teknologiske tiåret

:
Vil økt kontroll eller overvåkning i dette tiåret etter hvert overlates mer til algoritmer som selv gjennomfører handlinger basert på såkalt «actionable intelligence»?

Ambivalent om genmanipulering

GENREDIGERING:
Adam Bolt: Human Nature

Den nye genteknologien setter mye på spill for pasienter, foreldre og forskere. Når det å la naturen gå sin gang blir kontroversielt, blir valgmulighetene i seg selv et problem.

Et samfunn bygget på kunstig intelligens

UTOPI ELLER FRAMTID: :
Er kunstig intelligens og automasjon en redning eller en trussel for samfunnet?

Høyteknologisk kommunistisk luksus og frihet for alle


Aaron Bastani: Fully Automated Luxury Communism (FALC)

AUTOMATISERT: Hele 60 prosent av vårt kjøttkonsum vil i 2040 stamme fra dyrefritt kjøtt.

Et samfunn i åndenød

TEKNOLOGI:
Franco «Bifo» Berardi: Breathing – Chaos and Poetry

Kaos har tatt over for orden, men kan vi finne en vei ut av kaoset?

Den 6. masseudryddelse


Christina Boutrup: Den store techrevolution – sådan former Kina vores fremtid Forfatter

KINA: Hvordan vågner vi op til en verden med Kina som hersker?

Udugelige ledere

ESSAY: :
Hvorfor er disse forvokste lederne så hårsåre – som Kina, Russland, og Amerika under Trump?

Realisten Stanley Kubrick

:
Han er en filmskaper som har betydd mye for mange av oss. I en verden som globalt teknifiseres og militariseres, er Kubrick stadig aktuell.

En mer og mer nihilistisk verden

TEKNOLOGI:
Bernard Stiegler: The Neganthropocene

Verden blir mer og mer nihilistisk, da det blir stadig tydeligere at menneskeheten ikke evner å ta vare på den. Utfordringen Bernard Stiegler tar på seg er å vise veien til en alternativ antropologi – i praksis så vel som i teorien.

Framtid uten utopi?


Martin Rees: On the Future – Prospects for Humanity

Rees strever like mye som oss andre med å skille vitenskap fra science fiction. Han erklærer seg som teknologisk optimist og politisk pessimist, men teknologiens rolle blir vanskelig å forstå uten en troverdig visjon av en bedre verden.

Teknologiseringen af udbytning


Alex Rosenblat: Uberland. How Algorithms are Rewriting the Rules of Work

Ubers algoritmer omskriver betingelserne for arbejde, mener teknologi-etnograf Alex Rosenblat. Men spørgsmålet er, om app-virksomheden ikke blot udnytter de eksisterende betingelser.

Teknotid og mennesketid


Melissa Gregg: Counterproductive. Time Managem ent in the Knowledge Economy

Nymotens apper som skal gjøre oss mer produktive gjennom planlegging og effektivisering, viderefører en to hundre år lang tradisjon med selvhjelpslitteratur om det samme.

Patentlovene skaper et intellektuelt monopol

:
Dagens patentregler er utdatert og hindrer innovasjon og spredning av teknologi, hevder Zia Quereshi, tidligere leder for utviklingsøkonomi i Verdensbanken. Er tiden inne for en patentreform?

Kvinners plass i den digitale revolusjonen

:
Menn har bedre tilgang til digital teknologi – kvinner risikerer å sakke akterut i det nye arbeidsmarkedet. Men teknologien kan også fremme likestilling.

Trollmenn og profeter om naturens fremtid


Charles C. Mann: The Wizard and the Prophet: Two Remarkable Scientists and Their Dueling Visions to Shape Tomorrow‘s World

I en effektiv blanding av polemikk og idéhistorie viser denne boken hvordan miljøsituasjonen er et produkt av ideene vi har om den.