Stikkord: tankerevolusjon

The Ends of the World Polity

Vesten må endre sitt tankesett om at det gode liv handler om modernisering og teknologi.