Stikkord: tankerevolusjon

Reversert revolusjon
(The Ends of the World Polity)

Vesten må endre sitt tankesett om at det gode liv handler om modernisering og teknologi.