Stikkord: tankerevolusjon

Reversert revolusjon
[The Ends of the World Polity]

Vesten må endre sitt tankesett om at det gode liv handler om modernisering og teknologi.