Stikkord: systemendring

Begrensning for frihet
[Hvad skal vi svare?]

Vi vet det så godt, og vi vil det egentlig ikke. Derfor går vi på akkord med våre egne følelser når vi opptrer som blinde overfor ødeleggelsen av naturen.