Stikkord: systemendring

Begrensning for frihet
(Hvad skal vi svare?)

Vi vet det så godt, og vi vil det egentlig ikke. Derfor går vi på akkord med våre egne følelser når vi opptrer som blinde overfor ødeleggelsen av naturen.