Stikkord: Syria

video

A Memory in Khaki

Filmskaper Alfoz Tanjour aksler den betydelige oppgaven å dokumentere det som skjer bortenfor krigens tragedie, i de private rommene til en befolkning som de siste 50 årene har vært undertrykt av Assads regime.

Mer politikerforakt nå!

Vil ikke politikerne vite hva som er konsekvensene av deres vedtak? Jo – men bare når det er noe å skryte av.

Fred med Freud 

I et borgerkrigsherjet Syria fortsatte Rafah Nached sitt arbeid som psykoanalytiker. Det skulle koste henne dyrt.

Krigen uten frontlinje

Hvem er egentlig jihadistene i den syriske krigen? 
video

69 minutter av 86 dager

Grusomme situasjoner er reelle for dem det gjelder – samme hvor numne vi måtte bli av å betrakte andres lidelse.
video

One Day in Aleppo

Hvor fortvilt kan det ikke virke å forsøke, slik filmregissører stadig gjør, å få verden til å handle, og gjøre slutt på krigen i Syria? Vi har møtt en av dem som kjemper denne kampen.

De kommer att drunkna i sine mödrars tårar

Johannes Anyurus virtuose roman stiller dypt ubehagelige spørsmål om terrorbekjempelsens virkninger.

Last Men in Aleppo.

Krig består også av hverdag, selv om den må leves i ruiner.

Vi kan avvise, eller invitere inn 

Rehabilitering av returnerte fremmedkrigere er en investering i fremtiden.

Born in Syria. Regi/foto: Hernán Zin

Dokumentaren Born in Syria lar oss bli kjent med sju syriske barn og deres ulike veier til og gjennom Europa.

339 sider Syria

Norges muligens beste Midtøstenkjenner Cecilie Hellestveit går detaljert gjennom vår tids største konflikt i boken Syria – en stor krig i en liten verden (Pax, 2017).