Stikkord: svenske tilstander

Svenske sinnstilstander

Johannes Anyurus virtuose roman stiller dypt ubehagelige spørsmål om terrorbekjempelsens virkninger.