Stikkord: svart makt

Svart makt – Black Power

Den første beskriver situasjonen, den andre legger vekt på å stille opp et program for forandring.