Stikkord: sult

En stille form for folkemord
[Mass Starvation]

Kan sult avskaffes? Dagens sultkatastrofer har politiske årsaker, hevder professor Alex De Waal. Han mener hungersnød må kriminaliseres og at politiske ledere må stilles for en domstol.