Stikkord: sult

En stille form for folkemord
(Mass Starvation)

Kan sult avskaffes? Dagens sultkatastrofer har politiske årsaker, hevder professor Alex De Waal. Han mener hungersnød må kriminaliseres og at politiske ledere må stilles for en domstol.