Bestill høstutgaven her

Suhrkamp Verlag

Kunsten å holde folket nede

Günter Frankenberg: Autoritarismus. Verfassungstheoretische Perspektive

DET AUTORITÆRE: Autoritære ledere følger bare forfatningen så lenge de tjener på det.

Kreativitet, åpenhet, stilbevissthet, gründerånd, empati og kosmopolitisme

Andreas Reckwitz: Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne

MIDDELKLASSEN: Aktuelt i disse korona-tider er hvorvidt Reckwitz’ analyse åpner opp for en omstrukturering av økonomien tilbake til en «realøkonomi» – fra den kulturelle kapitalismen der varene lover konsumentene symbolske, narrative, estetiske og etiske opplevelser.

68-generasjonen ifølge tysk historieskriving

Heinz Bude/Alexander Sedlmaier/Christina von Hodenberg: Adorno für Ruinenkinder: Eine Geschichte von 1968/Konsum und Gewalt: Radikaler Protest in der Bundesrepublik/Das andere Achtundsechzig: Gesellschaftsgeschichte einer Revolte

: Tre nyutgitte bøker om sekstiåtterne gir til dels overraskende og nye perspektiver. Alle er skrevet av forskere som selv ikke tilhører denne mytiske generasjonen.

Peter den stores abdikasjon?

Peter Handke: Die Obstdiebin

: En prisbelønt provokatør – beskyldt for å være medansvarlig for grusomhetene under Bosnia-krigen – har muligens skrevet sitt siste verk.

Politikk i de gudløses tid

Peter Sloterdijk: I samme båt. Om hyperpolitikk/Nach Gott

: Hva har vi tilbake i det troløse samfunn – der mennesket ikke vil adlyde noen høyere makt, men selv være denne makten?