Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Suhrkamp Verlag

Kunsten å holde folket nede

DET AUTORITÆRE:
Günter Frankenberg: Autoritarismus. Verfassungstheoretische Perspektive

Autoritære ledere følger bare forfatningen så lenge de tjener på det.

Kreativitet, åpenhet, stilbevissthet, gründerånd, empati og kosmopolitisme

MIDDELKLASSEN:
Andreas Reckwitz: Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne

Aktuelt i disse korona-tider er hvorvidt Reckwitz’ analyse åpner opp for en omstrukturering av økonomien tilbake til en «realøkonomi» – fra den kulturelle kapitalismen der varene lover konsumentene symbolske, narrative, estetiske og etiske opplevelser.

68-generasjonen ifølge tysk historieskriving


Heinz Bude/Alexander Sedlmaier/Christina von Hodenberg: Adorno für Ruinenkinder: Eine Geschichte von 1968/Konsum und Gewalt: Radikaler Protest in der Bundesrepublik/Das andere Achtundsechzig: Gesellschaftsgeschichte einer Revolte

Tre nyutgitte bøker om sekstiåtterne gir til dels overraskende og nye perspektiver. Alle er skrevet av forskere som selv ikke tilhører denne mytiske generasjonen.

Peter den stores abdikasjon?


Peter Handke: Die Obstdiebin

En prisbelønt provokatør – beskyldt for å være medansvarlig for grusomhetene under Bosnia-krigen – har muligens skrevet sitt siste verk.

Politikk i de gudløses tid


Peter Sloterdijk: I samme båt. Om hyperpolitikk/Nach Gott

Hva har vi tilbake i det troløse samfunn – der mennesket ikke vil adlyde noen høyere makt, men selv være denne makten?