Stikkord: studenter

Overfølsomme studenter tilhører iGenerasjonen

iGenerasjonen og den nye overfølsomheten
(The Coddling of the American Mind/ iGen)

Studenter lever i en boble og bør gå i terapi for å takle den virkelige verden, mener to forfattere om tilstanden ved amerikanske universiteter.

De norske studenters kamp

Studentoppstanden går fra land til land, og har nå også nådd Universitetet i Oslo. Det betyr ikke at norske studenter står fram med en importert «revolusjon». Den norske oppstanden har dels opphav i spesielle norske forhold, dels i forhold som er felles for universitetene i de industrialiserte land.

Da pedagogikken forsvant
(Ballade i pædagogikkens forsamlingshus)

Hvad skjer med pedagogikken når ingen objekter og erfaring lenger finnes, men kun våre egne iakttakelser og vårt eget abstrakte læringsspråk? Den dør.