Bestill høstutgaven her

studenter

Husokkupasjon og grasrotanarkisme

BERLIN: 70-tallet kom på mange måter tilbake i Berlin, men med omvendt fortegn: Datidens kamp mot brutal by-sanering og rivning av krigsruinerte boligbygg har i dag blitt snudd til kamp mot gentrifisering og boligspekulasjon.

USA 1969

ORIENTERING 28. juni 1969:

iGenerasjonen og den nye overfølsomheten

Greg Lukianoff og Jonathan Haidt/ Jean M. Twenge: The Coddling of the American Mind/ iGen – Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy – and Completely Unprepared for Adulthood – and What That Means for the Rest of Us

: Studenter lever i en boble og bør gå i terapi for å takle den virkelige verden, mener to forfattere om tilstanden ved amerikanske universiteter.

De norske studenters kamp

: Studentoppstanden går fra land til land, og har nå også nådd Universitetet i Oslo. Det betyr ikke at norske studenter står fram med en importert «revolusjon». Den norske oppstanden har dels opphav i spesielle norske forhold, dels i forhold som er felles for universitetene i de industrialiserte land.

Da pedagogikken forsvant

Thomas Rømer: Ballade i pædagogikkens forsamlingshus

: Hvad skjer med pedagogikken når ingen objekter og erfaring lenger finnes, men kun våre egne iakttakelser og vårt eget abstrakte læringsspråk? Den dør.