Stikkord: stormakt

Et skruppelløst imperium står for fall
[In the Shadows of the American Century]

I en ny bok samler Alfred W. McCoy sine analyser av USA som imperium. Han beskriver hvordan volden som utøves i periferien alltid vil følge med hjem.