Stikkord: stormakt

Et skruppelløst imperium står for fall
(In the Shadows of the American Century)

I en ny bok samler Alfred W. McCoy sine analyser av USA som imperium. Han beskriver hvordan volden som utøves i periferien alltid vil følge med hjem.