Bestill høstutgaven her

stormakt

Et skruppelløst imperium står for fall

Alfred W. McCoy: In the Shadows of the American Century. The Rise and Decline of U.S. Global Power

: I en ny bok samler Alfred W. McCoy sine analyser av USA som imperium. Han beskriver hvordan volden som utøves i periferien alltid vil følge med hjem.